Tradeshows & Pop-Ups

SWIM COLLECTIVE (Huntington Beach, CA)
January 19+20, 2023
Booth # 504

*
NY NOW (New York, NY)
February 5-8, 2023
Booth #1638
*
BROOKLYN POP UP (Fort Greene-Brooklyn, NY)
Spring/Summer 2023
*
FAD MARKET (Highline- New York, NY)
Spring 2023
*                 
HAMPTON FLEA (Southampton & Amagansett)
Summer 2023
*
BROOKLYN POP UP  (Brooklyn Museum- Brooklyn, NY)
Spring/Summer 2023